Kontaktsjuksköterska till Urologmottagningen, Umeå

Sista ansökningsdag 2019-08-25

Ansök här

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Kirurgcentrum
Kirurgcentrum Västerbotten är en länsklinik där Umeå, Lycksele och Skellefteå ingår.
Inom Kirurgcentrum Umeå finns tre slutenvårdsavdelningar: buk- och kärlkirurgisk, övre bukkirurgisk samt urologisk och gynekologisk avdelning. Inom öppenvården ryms kirurgmottagning, endoskopienheten, urologmottagning samt Sexologiskt centrum. På mottagningarna utför vi en del mindre operationer. På vårdavdelningarna arbetar vi med både pre- och postoperativ vård. Omvårdnaden präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.
I samarbete med Umeå universitet bedriver vi framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus. I vårt uppdrag ingår också utbildning och vi tar emot studenter inom flera olika yrkesgrupper. På kliniken bedrivs internutbildningar och det hålls regelbundet olika föreläsningar.
Vi söker nu en kontaktssjuksköterska inom prostataområdet för ett vikariat på urologmottaningen.
Vi söker Dig som är utbildad sjuksköterska och är intresserad av kirurgisk vård. Vi är länssjukhus för Västerbotten samt ansvarar för regionsjukvård för Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Verksamheten är sektionerad i Övre gastroenterologisk kirurgi (ÖGI), Kolorektal kirurgi (KR), Bröst- och endokrin kirurgi (BE), Kärlkirurgi (Kärl) och Urologi. Forskning i olika projekt pågår parallellt med den kliniska vården på hela Kirurgcentrum och möjligheter till vetenskaplig och yrkesmässig meritering finns. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbeten. Universitetssjukhusets uppdrag omfattar också utbildning och studenter från de flesta av vårdens yrkesgrupper.
Urologmottagningen har en planerad verksamhet. Vi utreder, behandlar och utför mindre operationer på vår mottagning. Vi har enheter med inriktning mot stötvågsbehandling vid njursten, uroterapi och urodynamik samt inskrivningsmottagning. Sexologiskt centrum är en del av vår mottagning. Vi har kontaktsjuksköterskor inom prostata, blås- och njurcancer.

Arbetsuppgifter

Du ingår i ett team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, sekreterare och paramed. Som kontaktsjuksköterskan gör du egna behovsbedömningar, sätter in åtgärder som utvärderas, samt förmedlar vid behov kontakter till andra yrkeskategorier.
Du har egen mottagning som du kallar patienterna till, du medverkar vid diagnosbesked och ger patienten information om behandling samt har uppföljande samtal. I uppdraget ingår att vara tillgänglig, att informera om kommande steg i behandlingen och att ge stöd vid normala krisreaktioner.
Du sköter bevakning kring inflöde av remisser, bevakar ledtider och PAD.
Du deltar/samordnar multidisciplinära ronder/konferenser och arbetet med andra klinker och regionen.
Som kontaktsjuksköterskan har du det övergripande ansvaret för patienten och närstående genom hela vårdkedjan. Uppdraget syftar till att öka delaktighet, skapa kontinuitet, minimera hinder i hälso- och sjukvården och underlätta snabb tillgång till högkvalitativ medicinsk och psykosocial vård för den enskilde patienten.
Alla patienter med cancersjukdom ska erbjudas individanpassat stöd och information av en namngiven kontaktsjuksköterska, från diagnos till avslutad uppföljning på den cancervårdande kliniken.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet krävs från sjuksköterskearbete.
Vi söker en person som är engagerad och intresserad av dessa patientgrupper. Vi ser att du är intresserad av utveckling och vill driva förbättringsarbeten. Det är viktigt att du vill möta patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Du ska vilja arbeta i team. Du ska vara initiativtagande, ha förmåga att arbeta självständigt samt strukturera upp veckoarbetet så att arbetsbeskrivningen uppföljs. Det är viktigt att du är social kompetent och är intresserad av att kommunicera med patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person är du positiv, stresstålig, flexibel, serviceinriktad, har en bra kommunikationsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i team.
.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2020-12-31
JB201938

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2019-08-25

Arbetsgivarens referensnummer: JB201938

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Petra Helleday
Avdelningschef
090-785 34 92
petra.helleday@regionvasterbotten.se

Fackliga kontaktpersoner

Maria Vestman
Vårdförbundet
090-785 13 92
maria.vestman@regionvasterbotten.se