Kontakt

Kollektivtrafikmyndigheten har en myndighetsbrevlåda för e-post, kollektivtrafikmyndigheten@regionvasterbotten.se

Postadress: Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå
Besöksadress: Västra Norrlandsgatan 13, Umeå

Bianca Byring Projektledare, kollektivtrafikstrateg
E-post
bianca.byring@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 56