Projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor

Region Västerbotten driver tillsammans med nio andra organisationer och företag projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor i länet. Syftet är att göra det lätt att välja rätt för hälsa, ekonomi och den gemensamma miljön. Projektet startade 2019.

Utgångsläget är en resvaneundersökning bland organisationernas medarbetare, styrdokument och aktiviteter som bidrar till beteendeförändringar. Genom att visa på goda exempel, prova-på aktiviteter och lära av varandra så går omställningen snabbare framåt. Lärandet mellan organisationer är värdefullt och ett hållbart resande är dessutom starkt kopplat till kompetensförsörjningsfrågan och medarbetares uppfattning om en attraktiv arbetsgivare. Projektet pågår till hösten 2022. 

Projekthemsida

Film om projektet

Ingela Bottke Projektledare
E-post
ingela.bottke@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 48