NYHETER 2020-01-23

Region Västerbotten och Designhögskolan i samverkan för hållbar mobilitet på landsbygden

Den 1 september 2018 startade Region Västerbottens förstudie MOBEVI (Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter Väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka). Förstudien genomförs i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan och pågår 2019 ut. Förstudien kommer att förbereda ett test av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror i stråket och får stöd av Tillväxtverket och Trafikverket.

Solnedgång vid Kvarnområdet, Vindeln

Turismföretagare i Vindelälvsdalen jobbar för fler gäster från regionen, övriga Sverige och världen. En av de bärande tankarna med projektet är att om tillgängligheten med annat medel än bil ökar så öppnar det upp området för fler besökare och möjliggör ett mer hållbart resande. För att småskalig livsmedelsproduktion och restauranger med närproducerad mat ska blomstra behövs dessutom bättre möjligheter att leverera mat i obruten kylkedja efter stråket.

– Vi är stolta över Tillväxtverkets och Trafikverkets stöd i vårt arbete för att fler ska kunna ta sig till fantastiska platser i vårt län och där äta god närproducerad mat, säger Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg och projektledare vid Region Västerbotten. Att få göra detta i ett blivande biosfärområde tillsammans med Designhögskolan och med ett sådant stöd från föreningar, företag och myndigheter är hedrande. Det kommer inte vara enkelt och vi måste göra det förutsättningslöst och i samverkan.

Frågan är särskilt aktuell då Vindelälven-Juhtatdahka kandiderar för att bli ett biosfärområde inom Unescos biosfärprogram.

– För besöksnäringen är tillgänglighet en avgörande faktor utifrån flera aspekter. Den påverkar resenärens upplevelse, ger förutsättningar för god service och möjliggör för konkurrenskraftiga och vitala företag i vår vidsträckta region. Näringen har höga mål när det gäller tillgänglighet men minst lika höga när det kommer till minskad miljöpåverkan. Vi är därför både angelägna och glada att vara del i satsningen som tydligt syftar till att stärka hållbar utveckling för vår region, säger Annika Sandström, regionturismchef vid Region Västerbotten.

Masterstudenter inom interaktionsdesign kommer under en tio veckors kurs fokusera på transport- eller mobilitetslösningen efter Vindelälven-Juhtatdahka/Väg 363.

– För att uppnå hållbara transporter och resande krävs ett starkt fokus på att förstå användarna, menar Christoffel Kuenen, Universitetsadjunkt, Designhögskolan vid Umeå universitet. För att i grunden utveckla mobilitet och transporter på landsbygden tror jag inte det räcker med ny teknik och god organisation. Som interaktionsdesigners ger vi även form åt hur vi som människor interagerar med produkter och tjänster, och hur människor möts i dessa system. Det är så vi tror att vi kan skapa verkligt hållbara lösningar.

För mer information:

Bianca Byring

bianca.byring@regionvasterbotten.se

070-516 57 56 

Tillbaka till nyhetslistan