Kom igång med Stegutmaningen

 1. Välj ditt ”Personliga mål”. En kartbild visar var du befinner dig.
 2. Mata in sträckan du gått genom att ange antal steg eller km. Du kan också omvandla andra aktiviteter till steg genom att klicka på ”Aktivitetsinmatning”, välja en aktivitet och ange hur lång tid du utfört aktiviteten. Den omräknas då till steg. (Observera! Omräkningstabellen är ungefärlig).

Skapa en ny grupp

 1. Fyll i gruppnamn och beskrivning i rutan ”Skapa en ny grupp”. Välj ett kort gruppnamn. I fältet ”Beskrivning förtydligar du vilken grupp det gäller. Tänk på att det är beskrivningen som kan särskilja vanliga gruppnamn åt. En bra beskrivning förenklar när du ska söka rätt på din eller andra grupper. Klicka sedan på Skapa grupp.
 2. Välj mål för gruppen.

Bjud in personer till din grupp

Bjud in person som är registrerad

 1. Sök efter personen i sökrutan under rubriken "Gruppmedlemmar". Du kan söka en medlem genom att ange dennes användarnamn, e-postadress eller namn i sökrutan.
 2. När du hittat personen du vill bjuda in klickar du på knappen ”Bjud in”.

Bjud in person som inte är registrerad

 1. Ange personens e-postadress i sökrutan under rubriken "Gruppmedlemmar".
 2. En förfrågan om att skicka iväg en inbjudan till personens e-postadress dyker upp. Klicka på ”Skicka inbjudan”.

Sök grupp

Du kan söka efter andra grupper som valt att gå samma sträcka som din grupp.

 1. Du kan skriva in namnet på den grupp du vill jämföra med (det räcker med att du skriver något eller några tecken). Klickar du på "Sök" utan att skriva in något namn får du upp tio slumpmässigt valda grupper som går samma sträcka.
 2. Välj vilken grupp du vill jämföra era steg med. Du kan välja att se upp till fem andra grupper.
 3. Under ”Grupper på kartan” ser du vilka andra grupper du valt att jämföra era steg med.

Gruppuppgifter

Under gruppuppgifter kan du som är administratör ändra gruppnamn och beskrivning samt ta bort gruppen.

Mina inbjudningar

Om du blir inbjuden att delta i en annan grupp så syns din inbjudan högst upp på sidan när du loggar in. Klicka på Inbjudan och välj om du vill gå med i gruppen eller inte.

De steg du matat in från och med det datum gruppen skapas kommer att tillgodoräknas, oavsett när du går med i gruppen.

Rutan Inloggad

Här kan du välja att logga ut, byta lösenord och avsluta ditt medlemskap.

Rutan Mina steg totalt

Här ser du dina steg totalt sedan du registrerade dig. Obs! Det kan skilja mellan dina totala steg och stegen i ditt mål. Det beror på att du kan ha registrerat dig och matat in steg innan du valt ett personligt mål eller gruppmål.
Under Ändra mina inmatningar kan du ändra tidigare steg du lagt in.

Rutan Mata in steg

Här matar du in sträckan i kilometer eller steg. Du kan också omvandla andra aktiviteter till steg genom att klicka på ”Aktivitetsinmatning”, välja en aktivitet och ange hur lång tid du utfört aktiviteten. Den omräknas då till steg. (Obs! Omräkningstabellen är ungefärlig).

Rutan Stegutmaning

Här kan du växla mellan att titta på ditt personliga mål och gruppmål.