NYHETER 2022-04-07

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten firar ett år

Fler barn får tidigare hjälp sen kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten öppnade sina telefonlinjer. Det är en stolt verksamhet som nu firar ett år.

Stina Stenmark, samordnare för kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten.

 – Det är spännande när man startar upp något helt nytt. Vi har skruvat i ganska många skruvar under tidens gång för att få till allt, säger Stina Stenmark, samordnare på kontaktcentret.

Hon beskriver sig som spindeln i nätet och har varit med från starten. Nu firar verksamheten med det långa namnet ett år. Men vad är det egentligen de gör?

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa har ingen fysisk mottagning, utan är precis som namnet utlovar ett kontaktcenter, en telefonlinje, för barn, unga och vårdnadshavare. Den som tar kontakt får stöd och hjälp att hitta rätt i vården.

 – Vi tycker att det gick fort för alla att hitta vilken väg man ska vända sig. Det tar ju alltid lite tid när det är ett nytt sätt, säger Stina Stenmark.

Fler får hjälp tidigare

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla som tar kontakt med vården få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar.

Innan kontaktcentret öppnade var det 28 procent av barn och unga inom första linjen som fick det tillgodosett. I december 2021 låg siffran på 82 procent. Man hade under de första åtta månaderna gjort 1046 bedömningar.

– Vi är jätteglada för det! Det är väldigt roligt när statistiken verkligen pekar rakt uppåt, säger Stina Stenmark.

Digitala föräldrautbildningar

Kontaktcentret erbjuder också sen årsskiftet digitala föräldrautbildningar. Utbildningarna ger stöd och hjälp till föräldrar så att de kan hantera olika utmanande situationer i vardagen, eller stötta barn som har oro eller lindrig ångest.


Stina Stenmark och kollegan Daniel Lindmark pratar om de föräldrautbildningarna som man också erbjuder. Sammanlagt har föräldrar till fler än 60 barn tagit del av utbildningarna.

Daniel Lindmark, psykolog på kontaktcentret och en av initiativtagarna, berättar om hur det har tagits emot:

– Den feedbacken vi har fått har varit mestadels positiv. Föräldrarna tycker dels att den information som de har fått har varit bra, dels gruppformatet. Många tycker det är en positiv del att få diskutera med andra.

Över 100 föräldrar har hittills deltagit i utbildningarna.

 – Jag tror att alla vi som jobbar på kontaktcentret är väldigt stolta över vår arbetsplats och att kunna erbjuda tidigare insatser på många plan. Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma att nu har vi varit i gång i ett år, avslutar Stina Stenmark.

Text och foto: Lotta Norlander

Fakta: Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten

Vilket telefonnummer har kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten?

Genom att ringa 1177 och välja knappval 2 når man kontaktcentret.

Vad händer om jag ringer till kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten?

Kontaktcentret ger barn och unga mellan 6 och 17 år en samlad kontaktväg in till vården. När någon ringer gör vårdpersonalen en bedömning och hjälper vidare till rätt typ av vård, till exempel till en hälsocentral eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Man kan ringa till kontaktcentret oavsett var i länet man bor och vilken typ av vård eller stöd man behöver.

Läs mer om kontaktcentret på 1177.se

Jag vill gå en föräldrautbildning, hur gör jag?

Läs mer om utbildningarna och hur du anmäler ditt intresse på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan