NYHETER 2022-11-16

Nytt initiativ för ökat kulturutbyte i Barentsområdet

I ett unikt samverkansprojekt mellan Finland, Sverige och Norge utreds nu pandemins effekter på kulturlivet i Barentsområdet. Syftet är att belysa hur samarbetet över landsgränserna har påverkats under pandemin och vilka åtgärder som behöver vidtas för att regionala aktörer ska kunna skapa en ökad internationell samverkan.

Människor på konsert

 

– Från Region Västerbottens sida ser vi fram emot att det nu för första gången görs en studie av effekterna av pandemin på kulturen i de nordiska arktiska områdena och för de kulturskapare som är verksamma här. Det är en utmärkt komplettering till de nationella studier som gjorts och fokuserar på den övergripande bilden. Nu kan vi borra ned oss i verkligheten här på hemmaplan och hos våra öst-västliga grannar, säger Joakim Sandberg regionkulturchef, Region Västerbotten.


Skarpa förslag på insatser inom hela det professionella kulturlivet

Studien omfattar kulturinstitutioner, konstnärer, kulturskapare, organisationer och föreningar i de norra delarna av Norge, Finland och Sverige och kommer att presenteras under 2023. Uppdragsgivare är Barentsrådet genom arbetsgruppen Working Group on Culture, vars mål är att stärka de kulturella identiteterna och de kulturella banden mellan länderna och regionerna i Barentsområdet. Initiativet till studien kommer från Region Västerbotten som under åren 2019-2021 var regional ordförande för Barentssamarbetet, tillsammans med Norge som var nationell ordförande.

– På alla plan, inte minst det militära, politiska och ekonomiska, sker idag ett ökat nordiskt samarbete och där behöver också kulturen ta en självklar plats. Det blir väldigt spännande att ta sig an det stora och breda uppdraget som handlar om att både täcka in alla konstområden, men också en stor geografisk del i Norden. Utmaningen handlar om att få fram skarpa förslag på insatser för att förbättra möjligheterna till ett rikt och än mer aktivt kulturutbyte mellan länderna, något som kommer stärka inte bara Barentsregionen utan även de tre länderna, säger Eric Sjöström, rapportförfattare och ansvarig utgivare.

 

Studien finansieras av kulturdepartementet och utrikesdepartementet i Norge samt utrikesdepartementet i Sverige genom Länsstyrelsen Västerbotten. Arbetet med studien startar i samband med att Barentsarbetsgruppen Working Group on Culturesmöts i Joensuu, Finland den 17-18 november.

Eric Sjöström, Erda konsult AB, ansvarar för genomförandet av studien. Han är en konsult med många uppdrag inom kultursektorn i både kommuner och regioner, och även i regeringen.


För mer information

Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se

Eric Sjöström
Erda konsult AB
072- 180 79 09, www.erdakonsult.se

Tillbaka till nyhetslistan