Idrottsförbund

Västerbottens Idrottsförbund får årligt anslag från Region Västerbotten. Idrottsförbundets verksamhetsinriktning och utvecklingsområden har fastställts i en överenskommelse.