Unga arrangörer

Är du mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för unga i din omgivning? Då finns det pengar att söka!

Målsättningen med det här stödet är att få dig som är ung att växa som arrangör. Bidraget kan sökas för kostnader för kulturarrangemang som riktar sig till unga i länet.

Riktlinjer som gäller när du söker Unga arrangörsbidraget:

 • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt.
 • Allt från musik- och teaterarrangemang till utställningar, poesi eller flera kulturaktiviteter vid samma tillfälle.
 • Mini/max belopp att söka är 2 000/20 000 kronor.
 • Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län.
 • Arrangemanget ska kunna annonseras, via till exempel facebook, hemsidor eller lokalblad/tidningar.
 • Kostnader det går att söka bidrag för är t.ex. lokalhyra, arvoden, resekostnader (för till exempel en artist), marknadsföring, material, ljud och ljus med mera.
 • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.
 • Du kan inte söka bidrag för inköp av utrustning (t.ex teknikutrustning), biljettinträden till andra arrangemang, slutna gruppaktiviteter som paintball, matlagningskurser, bowling med mera.
 • Ansökan måste göras av ungdomar i samverkan med en kommunal verksamhet, kulturkonsulent, ideell organisation eller studieförbund. Dessa blir också ytterst ansvariga för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare). Bidraget kan inte sökas av en kommersiell verksamhet som exempelvis ett aktiebolag eller enskild firma.

Krav på ideella organisationer:

Organisationer som får medel ska vara en juridisk person och ha följande:

 • stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län
 • godkända och antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • en verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet
 • en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär
 • eget plus- och/eller bankgirokonto
 • utsedd firmatecknare

 

Ansökningsdatum
Löpande, dock senast två veckor innan arrangemanget planeras att genomföras. 

 

Skicka ansökan till

regionen@regionvasterbotten.se

 

Blanketter

Unga arrangörer, ansökan

Unga arrangörer, redovisning

Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36