Unga arrangörer

Är du mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för unga i din omgivning? Då finns det pengar att söka! Målsättningen med stödet är att få dig som är ung att växa som arrangör. Bidraget kan sökas för kostnader för kulturarrangemang som riktar sig till unga i länet.

Riktlinjer som gäller när du söker Unga arrangörsbidraget:

  • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt.
  • Allt från musik- och teaterarrangemang till utställningar, poesi eller flera kulturaktiviteter vid samma tillfälle.
  • Mini/max belopp att söka är 2 000/20 000 kronor.
  • Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län.
  • Arrangemanget ska kunna annonseras, via till exempel facebook, hemsidor eller lokalblad/tidningar.
  • Kostnader det går att söka bidrag för är t.ex. lokalhyra, arvoden, resekostnader (för till exempel en artist), marknadsföring, material, ljud och ljus med mera.
  • Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budgeten.

  • Du kan inte söka bidrag för inköp av utrustning (t.ex teknikutrustning), biljettinträden till andra arrangemang, slutna gruppaktiviteter som paintball, matlagningskurser, bowling med mera.
  • En kommunal verksamhet som en skola eller fritidsgård kan inte vara avsändare av ansökan. Däremot kan du som arrangör samverka/samarbeta med en fritidsgård, ett studieförbund, en förening eller kulturkonsulent för att genomföra ditt arrangemang. 

Ansökningsdatum
Löpande, dock senast två veckor innan arrangemanget planeras att genomföras.

Skicka ansökan till

Region Västerbotten, Box 443, 901 09 Umeå

E-post: regionalutveckling@regionvasterbotten.se

Blanketter

Unga arrangörer, ansökan

Unga arrangörer, redovisning