Aktuellt

Webbinarier

Här hittar du planerade och genomförda webbinarier kopplat till kunskapsstyrning i Region Västerbotten.

Presentation av vårdförlopp Reumatoid artrit

20220323 

Den 23 mars presenterade Gerd-Marie Alenius, ordförande för lokal arbetsgrupp Reumatoid artrit, ett nytt vårdförlopp.

Se presentationen och ta del av mer informtion här.

Nu implementeras det nya vårdförloppet för KOL i Västerbotten

20211201 Webbinarium

Idag presentera Lokal Arbetsgrupp (LAG) Astma KOL ett webbinarie där det nya vårdförloppet presenteras. Vad innebär detta för oss som region? Vad behöver medarbetarna tänka på? Vilken betydelse har vårdförloppet för patienten?

Presentatör: Thomas Sandström, orförande lokal arbetsgrupp astma/KOL, Jennie Liling Ståhl närsjukvårdsområdeschef, Eva Sunna, astma/KOL-sjuksköterska, Maria Bergh, distriktsläkare m fl.

Se sändningen här!

Efter sex månader med postcovid-mottagning – det här har vi lärt oss!

202104 Webbinarium

Postcovid-mottagningen startades i maj 2021 och är ett pilotprojekt inom NHHC. Syftet med mottagningen är att ta emot personer över 18 år med genomgången bekräftad covid-19 där patienten har kvarstående symtom mer än 12 veckor efter initialt insjuknande. Mottagningen bemannas av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, neuropsykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator som tillsammans möter patienter och gör en gemensam bedömning med fokus på rehabiliteringsmedicinska åtgärder och förslag.

Inom kort avslutas projektet och under detta lunchwebbinarium får vi ta del av teamets erfarenheter – vad de lärt sig och hur patienterna kan få hjälp tidigare.

Se sändningen här!

 

Inbjudan till webbinarier inom kunskapsstyrning

20210910 Välkommen till höstens temainriktade webbinarium inom kunskapsstyrning!

Norra sjukvårdsregionförbundets struktur för kunskapsstyrning kommer under hösten att anordna en serie webbinarium som hålls av de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna RSG Stöd för utveckling och RSG Uppföljning och analys, där ledamöter från de fyra norra regionerna ingår.

Webbinarierna vänder sig brett till alla med en roll inom kunskapsstyrningsarbetet; ordförande och ledamot i RPO, representant i LPO, ansvarig i LAG, deltagare i NPO eller NAG och så vidare. Till mötet bjuds också linjechefer och andra involverade på olika nivåer i respektive region.

Mer information och viktiga datum här!

 

Luktsinnet i coronans tid

20210909 Webbinarium

Luktförändringar är ett av de vanligaste symtomen vid covid-19, och många rapporterar att problemen är kvardröjande. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi, presenterar preliminära resultat från luktanalyserna i CoVUm. Hur mäter man luktsinnet? Går det att lita på självskattningar? Finns det några behandlingsmöjligheter för framtiden? 

Länk till webbinariet!

 

Uppdatering av covid-19-situationen inför hösten

Webbinarium

Äntligen är webbinarieserien Post covid-19 tillbaka efter sommaruppehållet. I höstens första avsnittet skapar vi en nulägesbild kring hur vården av post covid-patienter ser ut. Vi blickar också framåt och diskuterar vad hösten kan bära med sig.

Programpunkter:

Hur är läget på IVA och vad har vi lärt oss?
Ritva Kiiski-Berggren, överläkare An/Op/IVA, Norrlands universitetssjukhus

Infektionsläkarens perspektiv inför hösten
Johan Normark, överläkare, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus

Vad händer med lungorna efter covid?
Thomas Sandström, professor i lungmedicin, Umeå universitet

Pilot-projekt NHHCs bedömningsteam för rehabilitering efter covid
Solveig Hällgren, medicinsk chef, Neuro- huvud- halscentrum Västerbotten
Johanna Philipsson, neuropsykolog, Neuro- huvud- halscentrum Västerbotten

Webbinariet sänds live den 2 september, 12.10-12.50, och är fritt för alla.

Länk till webbinariet!

 

Se webbinarieserien Post covid-19 i efterhand

20210603 Under våren 2021 genomförde LAG uppföljning covid-19 tolv sändningar av en webbinarieserien kring post covid-19. Varje del är cirka 40 minuter lång och tar upp en rad aspekter kopplat till en allt större patientgrupp som lider i sviterna av en infektion. Nedan ser du länkar till sändningarna. Vill du veta mer om enskilda sändningar hittar du information här.

Tidigare sändningar:

4/3 Introduktion LAG Uppföljning efter Covid-19/Erfarenheter från IVA och Speva på NUS

11/3 Varför är andningen viktig? Före, under och efter sjukdom

18/3 Erfarenheter från infektionskliniken vid NUS och resultat från CoVUm-studien

1/4 Uppföljning efter svår covid-19 med intensivvård, preliminära resultat från Skåne

8/4 Ventilatorbehandling och respiration på IVA

15/4 Erfarenheter av Uppföljningsmottagning covid-19, Karolinska sjukhuset, Solna

22/4 Erfarenheter att lägga upp rehabilitering efter covid-19 vid Örnsköldsviks sjukhus

29/4 Erfarenheter av rehabilitering för personer med Covid-19 vid Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT) och Medicincentrum, NUS

6/5 Sjukskrivningar och förändringar i socialförsäkringen med anledning av Covid-19

20/5 Erfarenheter från hemrehabilitering efter covid-19 i Skellefteå

27/5 Rekommenderade tester och instrument för uppföljning efter covid-19

3/6 Erfarenheter av rehabilitering vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg 

 

20210302 Vill öka kunskapen om efterbehandling av covidpatienter

Allt fler patienter som drabbats av covid-infektionens efterdyningar uppsöker vård, på alla nivåer. Men i många fall ställer sig hälso- och sjukvården frågande till hur denna nya patientgrupp ska behandlas och rehabiliteras. Nu hoppas en lokal arbetsgrupp i Västerbotten kunna sprida de kunskaper och erfarenheter som faktiskt finns med hjälp av en ny webbinarieserie. På torsdag 4 mars är det premiär.
 
Karin Wadell är ordförande i Uppföljning av covid-19, en lokal arbetsgrupp som bildats i det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Den består av en grupp representanter från olika professioner, specialiteter och vårdnivåer i hela länet, eftersom det rör sig om en bred patientgrupp.

 
– Det finns mycket som fortfarande är oklart kring behandling och rehabilitering av dessa patienter. Men en del saker vet vi och vi lär oss mer hela tiden. Det måste vi ta in och arbeta utifrån. En av de viktigaste uppgifterna för vår arbetsgrupp är att sprida den kompetens som faktiskt finns, säger Karin Wadell.

Åtta tillfällen planerade

Hon pekar på att det finns väldigt bra kompetens i Västerbotten, men att det lätt kan uppstå en osäkerhet om vem som ska göra vad och när, kopplat till en patientgrupp som inte funnits tidigare.

– Därför tittar vi brett och tänker på kompetensutveckling i ett bredare perspektiv, säger Karin Wadell som i dagsläget har förberett åtta tillfällen med program som spänner från ventilatorbehandling och respiration på IVA till försäkringsmedicinska frågor. Fler tillkommer.

– Dels kommer vi att lära av bland annat Region Stockholm och Region Skåne som kommit längre i de här frågorna både vad gäller organisation, olika flöden, utvärdering och rehabilitering. Det känns enormt värdefullt att ta lärdom av deras erfarenheter av vad som funkar och vad som inte gör det. 

– Men vi kommer även presentera den erfarenhet som finns i länet av rehabilitering av covidpatienter. Information från en pågående studie som Infektionskliniken på NUS kommer också att presenteras, säger Karin Wadell.  

Även för kommunal personal

Hon anser att alla som har någonting att göra med människor som drabbats av covid, eller som kommer att träffa på dem i någon verksamhet som de är inne i, kan ha nytta av de här kunskaperna. 

– Det gäller även den kommunala vårdkedjan, säger Karin Wadell som hoppas på ett levande samtal och ett gott utbyte under webbinarierna. 

– Vi måsta dela med oss av den kunskap och erfarenhet vi har till våra kollegor i regionen och tänka gränslöst.

Lunchsändningar via Teams

Webbinarierna sänds live via Teams varje torsdag klockan 12.10–12.50 men finns även tillgängliga i efterhand på här på regionens webbplats för kunskapsstyrning. Första tillfället blir nu på torsdag och kretsar kring erfarenheter från IVA och Medicincentrum på universitetssjukhuset.

– Jag ser fram emot att få komma igång med vårt arbete. Efterfrågan på information är stor och många står frågande om hur man ska göra med de här patienterna. Då är det jätteviktigt att vi sprider de kunskaper vi faktiskt har, lokalt och nationellt, men även internationellt. Det finns absolut ett behov av kunskap. 

Program

Nedan ser du aktuellt program för webbinariesändningarna. Det uppdateras löpande. 

4/3 Introduktion LAG Uppföljning efter Covid-19/Erfarenheter från IVA och Speva på NUS
Vi kommer få höra erfarenheter från arbete med Covid-patienter på IVA och Medicincentrum på NUS. Ritva är överläkare på IVA, Maria är disputerad sjukgymnast på IVA och Thomas är överläkare på Medicincentrum, professor i lungmedicin och de kommer berätta om sina erfarenheter. Karin är ordförande en nyligt startad LAG (lokal arbetsgrupp) för uppföljning efter Covid-19 i Region Västerbotten och berättar om gruppens arbete.

Medverkande: Karin Wadell, ordförande LAG Uppföljning efter Covid-19, Ritva Kiiski-Berggren, överläkare An/Op/IVA, Maria Sehlin, Med dr, sjukgymnast An/Op/IVA,Thomas Sandström, professor i lungmedicin
Följ webbinariet via denna länk!

11/3 Varför är andningen viktig? Före, under och efter sjukdom
Karin Wadell, fysioterapeut på Medicincentrum föreläser om respirationsfysiologi, hur kroppens position påverkar lungans förmåga till gasutbyte, kort om vad som händer i lungan vid corona sars-cov2-infektion och kort om andningsgymnastik. 
Följ webbinariet via denna länk

18/3 Erfarenheter från Infektion, NUS och resultat från CoVUm-studien
Johan Normark, överläkare Infektion, NUS, PI för CoVUm-studien, berättar om sina erfarenheter av vård av covid-patienter på Infektionskliniken. Han presenterar även mycket spännande resultat från den studie som pågått vid infektionskliniken i Umeå sedan våren 2020.
Följ webbinariet via denna länk

1/4 Uppföljning efter svår Covid-19 med intensivvård, preliminära resultat från Skåne
Gisela Lilja, Med Dr, Chefsarbetsterapeut, Region Skåne, forskar om följder efter intensivvård.  Gisela har nu stor erfarenhet av uppföljning av svår Covid-19 och kan presentera preliminära resultat från kohorten i Skåne
Se webbinariet via denna länk

8/4 Ventilatorbehandling och respiration på IVA
Matthias Schien, Specialistläkare An/Op/Iva, har stor erfarenhet av arbete med patienter som har behov av ventilatorbehandling på IVA och berättar om sitt arbete med det.
Se webbinariet via denna länk

15/4 Erfarenheter av Uppföljningsmottagning covid-19, Karolinska sjukhuset, Solna
Judith, Michael och Malin är ansvariga för Infektionsstudien och Hälsoprofessionsstudien vid Karolinska institutet. De har sett över 500 patienter, både dem som legat på sjukhus pga Covid-19 men även dem som har så kallad post-covid, som tidigare inte behövt sjukhusvård. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Medverkande: Judith Bruchfeldt, Docent, Infektionsläkare, Malin Nygren-Bonnier, Docent, Sjukgymnast, Michael Runold, Lungläkare, specialist, ansvariga för Infektionsstudien och Hälsoprofessionsstudien, Karolinska institutet
Länk till webbinariet kommer inom kort

22/4 Erfarenheter att lägga upp rehabilitering efter covid-19 vid Örnsköldsviks sjukhus
Mona, Malin och Terese berättar om hur de byggde upp covid-19-mottagningen i Ö-vik under sommaren 2020 och hur arbetet flyter på idag.

Medverkande: Mona Löfdahl, arbetsterapeut, Malin Nilsson, arbetsterapeut, Terese Edström, fysioterapeut, Örnsköldsviks sjukhus.
Länk till webbinariet kommer inom kort

29/4 Erfarenheter av rehabilitering för personer med Covid-19 vid Geriatriskt öppenvårdsteam (GÖT) och Medicincentrum, NUS
Låtta presenterar sina erfarenheter av att arbeta med rehabilitering i hemmet. Julia, Karin och Thomas berättar om erfarenheter av rehabilitering på Medicincentrum

Medverkande: Låtta Hasselgren, sjukgymnast, Geriatriken, GÖT, Julia Hallin, arbetsterapeut, Medicincentrum, Karin Wadell, fysioterapeut, Medicincentrum, Thomas Sandström, överläkare, Medicincentrum.

6/5 Sjukskrivningar och förändringar i socialförsäkringen med anledning av Covid-19
Marine Sturesson, PhD, Arbetsterapeut, Processledare försäkringsmedicin, Region Västerbotten, berättar bland annat om den kommande lagändringen i sjukförsäkringen som -uppkommit som en följd av Covid-19 och hur det ser ut med sjukskrivningar i Västerbotten.
Länk till webbinariet kommer inom kort

 

20201203 Se webbinarium om rehabilitering vid covid-19

Covid-19 påverkar flera funktioner i kroppen. En del patienter behöver lång tid och insatser från flera delar av hälso- och sjukvården och omsorgen för att komma tillbaka. Se en inspelning av webbinariet från 30 november som handlar om detta.

Till inspelningen (extern länk)