NYHETER 2022-06-07

Kurs i yrkessvenska har gett ökad stolthet och bättre självförtroende

I verksamheten Intern service i Region Västerbotten arbetar människor som tillsammans har 22 olika nationaliteter, varav många inom lokalvården på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Nyligen avslutade nio medarbetare med utländsk bakgrund en specialanpassad kurs i yrkessvenska som finansierats av Omställningsfonden.

Bakifrån från vänster: Mikael Persson, verksamhetschef på Intern service, Rashid Mohamed Omar, Crishantha Perera, Sureerat Kunok, Filmon Kidane och Fredrik Vågberg, lärare i svenska som andraspråk. Mellersta raden: Mhretab Kidane, Thao Phuong Thi Nguyen, Phitsamai Jongsa Häggström, Alitta Boonsong Svedlert och Yuan feng Zhang. Längst fram: Petra Forsgren, kvalitets- och utbildningsansvarig på Intern service. Foto: Malin Emilsson Nilsson

Inom hälso- och sjukvården förekommer många ord och uttryck som inte används i dagligt tal och för en person som inte har svenska som sitt modersmål kan det vara en utmaning. Eftersom kraven på patientsäkerhet och god hygien inom vården dessutom är väldigt höga, är det extra viktigt att undvika fel och missförstånd.

Mikael Persson, verksamhetschef, och Petra Forsgren, kvalitets- och utbildningsansvarig på Intern service, har ibland upplevt att vissa medarbetare inte förstår allt som sägs eller skrivs, eller vågar ställa frågor, och tog därför initiativ till en kurs i yrkessvenska som en del i ett integrations- och språkprojekt.

Kursens upplägg

Till att börja med fick de som anmält sig testa sin svenska för att kartlägga var behoven var som störst och för att hitta en passande nivå. Därefter fick Folkuniversitetet i Umeå ett underlag med vanligt förekommande ord och uttryck samt dokumentet för medarbetarsamtalet som alla anställda inom regionen ska gå igenom varje år och förstå innebörden av. Utifrån underlagen skräddarsydde Folkuniversitetet kursens innehåll efter målgruppens språknivå, behov och mål.

De nio elever som anmälde sig fick gå utbildningen på betald arbetstid, tre timmar per vecka under 20 veckor. Själva kursen har finansierats av Omställningsfonden som har ett kollektivavtal mellan bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Det som jag upplever varit bra med kursen och dess upplägg är att vi, via Petra, getts möjlighet att bidra till upplägg och innehåll utifrån de behov vi ser utifrån vårt uppdrag inom Regionen. Och vilket behov det skapar kring kunskaper i svenska språket, säger Mikael Persson.

Examen med många tankar och känslor

Onsdag den 25 maj tog eleverna examen i Folkuniversitetets lokaler där de fick redovisa vad de lärt sig, hur de upplevt kursen och vilka lärdomar och erfarenheter de tar med sig.

Först ut var Thao Phuong Thi Nguyen som även hade gjort en teckning av ett träd som illustrerade hur hon kände sig innan, och efter, kursen. Innan kände hon sig väldigt blyg berättar hon, men att hon nu känner sig modigare, är duktigare på svenska och mer hjälpsam.

– Jag har fått lära mig många nya termer. Innan hade jag dåligt självförtroende och var jätteblyg. Nu vågar jag prata och kommunicera med kunderna, säger Thao.

   

Thao Phuong Thi Nguyen under sin redovisning där hon visade upp sin teckning av hur hon kände sig före, och efter, kursen.

En annan elev var Filmon Kidane som berättar att han först blev nervös när de skulle göra ett svenskatest.

– Jag var ju duktig på SFI-kursen, men när jag började jobba var det mycket svårare. Jag pratade mycket på mitt modersmål, men Fredrik har lärt mig mycket om grammatik och mina barn säger åt mig att prata svenska. Man måste kämpa och träna hela tiden, säger Filmon.

Filmon Kidane säger att han först blev nervös när han var tvungen att göra ett test av sin svenska innan kursen.

Gemensamt för de flesta av eleverna är att de är glada över att fått möjligheten att gå utbildningen och berömde sin lärare Fredrik Vågberg som de tycker har varit snäll och duktig. De känner sig stolta över vad de har lärt sig och vågar prata mer svenska med medarbetare, patienter och familjemedlemmar nu.

Fredrik Vågberg, lärare i svenska som andraspråk på Folkuniversitetet.

– Det har varit otroligt inspirerande och roligt att följa deltagarna under denna utbildning. De har under dessa 20 veckor utvecklats, fått mer självförtroende och blivit modigare att använda svenska. Varje vecka har de längtat efter att gå på kursen och lära sig mer. Mycket värdefullt, berättar Petra Forsgren.

Mikael Persson fortsätter:

– Det gläder mig att kursen varit så uppskattad av deltagarna och en stor eloge till Folkuniversitet och lärarna som gjort ett bra arbete, ett bevis på det är den uppskattning deltagarna visat lärarna.

Petra Forsgren, kvalitets- och utbildningsansvarig, Mikael Persson, verksamhetschef, båda på Intern service, och eleven Rashid Mohamed Omar.

Fortsättning följer

Om det blir en ny kurs i yrkessvenska, eller en fortsättning för denna grupp, återstår att se. Först ska arbetsgruppen utvärdera resultatet.

– Jag hoppas att vi framöver kan hitta finansiering för liknande insatser för våra medarbetare och då också i Skellefteå och Lycksele, berättar Mikael Persson.

Jag som är med vid examinationstillfället tackar för att jag fått vara med och lämnar ett glatt, stärkt och taggat gäng medarbetare som det lyser lite extra om, avslutar Malin Emilsson Nilsson, kommunikatör vid Region Västerbotten.

 

Tillbaka till nyhetslistan