Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

De arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder våren 2021 samt hösten 2021 en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen med planerad start våren 2021 är placerad i Linköping och kursen med planerad start hösten 2021 är placerad i Umeå. Kursen drivs som ett samarbete mellan de olika arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige och ambulerar mellan de olika orterna. Första kursen startade i november 2016.

Slipning i lagermiljö
Foto: Pixabay

Syfte/målsättning

Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena.

Innehåll

Kursen kommer att läggas upp så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom dessa områden:

  • Mätstrategi
  • Bullermätningar
  • Vibrationsmätningar
  • Mätning av partikelburna luftföroreningar
  • Mätning av gaser och ångor
  • Hur en mätrapport ska skrivas

Ett avsnitt om riskkommunikation utifrån en arbetsmiljöingenjörs perspektiv kommer att ingå i del två.

Målgrupp

Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som utför eller planerar att utföra arbetsmiljömätningar och vill förbättra sina kunskaper. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Tid

Linköping: Start våren 2021

Umeå: Start hösten 2021

För godkänd kurs

Deltagande krävs i båda omgångarna, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning däremellan. Om du saknar möjlighet att genomföra en mätning kan kursledningen eventuellt förmedla kontakt för lämplig mätning.

Efter godkänd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg.

Kursavgift

10 000 kronor exkl. moms. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe.

Anmälan

För anmälningar, håll utkik på respektive kliniks hemsida:

Arbets- och miljömedicin i Linköping

Arbets- och miljömedicin i Umeå

Deltagarantalet är begränsat till 20 personer.

Kontaktpersoner

Linköping:

Umeå:

Maria Assenhöj

Bodil Björ

Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker

Arbets- och miljömedicin, Linköping

Arbets- och miljömedicin, Umeå

maria.assenhoj@regionostergotland.se

bodil.bjor@regionvasterbotten.se

Tel: 010-103 14 50

Tel: 090-785 27 68

Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:

Göteborg

Cert. Yrkes- och miljöhygieniker Håkan Tinnerberg (hakan.tinnerberg@amm.gu.se)

Uppsala

Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)

Lund

Yrkeshygieniker Jakob Riddar (Jakob.Riddar@skane.se)

Stockholm

Cert. Yrkes- och miljöhygieniker Pernilla Wiebert (pernilla.wiebert@sll.se)

Umeå

Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@regionvasterbotten.se)

Örebro

Cert. Yrkes- och miljöhygieniker Lena Andersson (lena.andersson4@regionorebrolan.se)

Linköping

Yrkeshygieniker Maria Assenhöj (maria.assenhoj@regionostergotland.se)