Utbildningsdag Jag skulle då gå vid första slaget

Under november ges fyra chanser i länet att se föreläsställningen ”Jag skulle då gå vid första slaget” samt delta vid en efterföljande workshop om att arbeta med våld i nära relationer. Föreläsställningen är framtagen av Lena Stenvall och Matilda Kjellmor som låter oss följa en relation och de konsekvenser som våldet kan få för en utsatt. Dagen riktar sig till dig inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som vill lära dig mer om våld i nära relationer.

Fotografi från föreställningen "Jag skulle då gå vid första slaget" på Matilda Kjellmor och Lena Stenvall.
Lena Stenvall och Matilda Kjellmor.
Foto: Patrick Degerman

Datum och program

Skellefteå 2 november

Umeå 3 november

Lycksele 9 november

Vilhelmina 10 november

Målgrupp

Målgruppen för utbildningsdagarna är yrkesverksamma och tjänstepersonsledning inom länets kommuner och hälso- och sjukvården samt politiker.

Anmälan

Anmälan senast 20 oktober via anmälningslänken. 

Aktiviteten är kostnadsfri och vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. Kom ihåg att meddela eventuell specialkost eller behov rörande tillgänglighet i lokalen så att vi kan göra aktiviteten så bra som möjligt för alla.

Antalet platser är begränsat, vi förbehåller oss rätten att fördela platser mellan olika verksamheter vid behov. Vid skärpta rekommendationer med anledning av covid-19 kan aktiviteten komma att flyttas fram i tid.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Chrystal Kunosson, Utvecklingsledare FoU Välfärd
chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se
070-516 57 22

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Folkhälsoenheten
maria.stefansson@regionvasterbotten.se
070-329 92 11