Akut neurologi

Behandlingsmöjligheterna för akuta neurologiska tillstånd blir alltmer avancerade och kräver i allt högre grad samverkan mellan olika specialiteter (neurologi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, interventionell neuroradiologi). Den här kursen rör sig i gränslandet mellan de olika specialiteterna och avser på så vis öka deltagarnas intresse och möjligheter för att samverka utanför den egna specialiteten för nå en ökad kvalitet på neurologisk akutsjukvård.


Foto: Andreas Nilsson

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.

Fullständig kursbeskrivning (Lipus-nr: 20190135)

LIPUS-logga

Datum

 19–23 april 2021, heltid

Plats

Norrlands universitetssjukhus och Flygplatsen, Alvik, Umeå

Målgrupp

I första hand ST-läkare i neurologi i senare delen av utbildningen eller nyblivna neurologspecialister. Vi antar även i mån av plats ST-läkare i neurokirurgi, anestesiologi, akutmedicin och internmedicin.

Bakgrund

Akuta neurologiska tillstånd är vanligt förekommande och förenade med svåra följdverkningar om de lämnas obehandlade. Tidig och korrekt diagnos genom i första hand klinisk neurologisk diagnostik och tidigt insatt effektiv behandling har ofta avgörande betydelse för utfallet. Behandlingsmöjligheterna för akuta neurologiska tillstånd blir alltmer avancerade och kräver i allt högre grad samverkan mellan olika specialiteter (neurologi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, interventionell neuroradiologi). Denna kurs rör sig i gränslandet mellan de olika specialiteterna och avser på så vis öka deltagarnas intresse och möjligheter för att samverka utanför den egna specialiteten för nå en ökad kvalitet på neurologisk akutsjukvård.

Övergripande mål

Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas kunskap och färdigheter kring tidig handläggning av svåra akutneurologiska tillstånd, inkluderande akut stroke, status epileptikus, neuroinflammatoriska och -infektiösa tillstånd, intrakraniella expansiviteter och koma. Stort fokus läggs på interprofessionell samverkan och praktisk handläggning.

Detaljerad målbeskrivning

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren ha förvärvat ökad kunskap och förståelse för:

 • Diagnostik och handläggning av koma
 • Diagnostik och handläggning av status epileptikus
 • Respirationsfysiologi och neuromuskulär andningsinsufficiens
 • Diagnostik och handläggning av infektioner i det centrala nervsystemet
 • Diagnostik och handläggning av inflammationer i det centrala nervsystemet
 • Diagnostik och handläggning av neurovaskulära tillstånd inklusive ischemisk stroke, blödningsstroke och subaraknoidalblödning samt reperfusionsbehandling
 • Intrakraniell tryckdynamik och -fysiologi
 • Diagnostik och handläggning av akuta perifera neuropatier
 • Komplexiteten vid sövning av neurologisk sjuka personer
 • Neurointensivvård
 • Komplexiteten vid planering och genomförande av mark- och lufttransport av akut neurologiskt sjuka personer

Deltagaren förväntas också ha förvärvat ökade färdigheter avseende:

 • Tidig praktisk handläggning av akut neurologiskt sjuka inklusive ABCDE och tidig empirisk behandling av vanliga neurologiska tillstånd. Tolkning av ögonmotorikstörningar och diagnostik vid yrsel
 • Tolkning av datortomografiska angiografibilder (DT-angio)
 • Vätskebehandling, sedering och blodtrycksbehandling vid akut neurologisk sjukdom
 • Handläggning av malign mediainfarkt
 • Hantering av shuntdysfunktion
 • Prognostisering av anoxisk hjärnskada

Deltagaren förväntas slutligen träna sitt etiska tänkande och förhållningssätt vid svåra behandlingsbeslut kring livsuppehållande åtgärder och organdonation.

Kursledare

Jonatan Salzer

Jonatan Salzer är docent och specialist i neurologi, ansvarig för akutverksamheten vid Neurologiska kliniken, Neuro-Huvud-Hals-Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Jonatan Salzer

 

Laleh Zarrinkoob

Laleh Zarrinkoob är medicine doktor, specialist i neurologi och ST-läkare i anestesiologi. Ansvarig för neuroanestesi vid Operationscentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Laleh Zarrinkoob

Kostnad

9 800 kr. I avgiften ingår allt kursmaterial, fika, luncher och två middagar.

Anmälan

Anmälan görs via det här anmälningsformuläret.

Sista anmälningsdag är 1 oktober 2020.

Kurssekreterare är Ann-Charlotte Nilsson, anncharlotte.nilsson@regionvasterbotten.se 

Intyg i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter delas ut för de som slutfört och godkänts på kursen.