Akut neurologi

Behandlingsmöjligheterna för akuta neurologiska tillstånd blir alltmer avancerade och kräver i allt högre grad samverkan mellan olika specialiteter (neurologi, anestesi/intensivvård, neurokirurgi, interventionell neuroradiologi). Den här kursen rör sig i gränslandet mellan de olika specialiteterna och avser på så vis öka deltagarnas intresse och möjligheter för att samverka utanför den egna specialiteten för nå en ökad kvalitet på neurologisk akutsjukvård.


Foto: Andreas Nilsson

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på: 

www.lipus.se (Lipus-nr: 20220100)

LIPUS-logga

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i neurologi samt nyblivna neurologspecialister. I mån av plats antas också neurologiskt intresserade erfarna ST-läkare eller nyblivna specialister inom anestesi, neurokirurgi, akutmedicin och internmedicin.

Läs mer om kursen på Lipus webbplats

Anmälan

Anmäl dig till kursen via detta formulär