Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade före-skrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Fokus denna dag kommer att ligga på de viktigaste ändringarna som genomförts jämfört med de nu gällande föreskrifterna. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas.

Fyller i dokument

Foto: Big Stock

Ett arrangemang av Arbetsmiljöverket i samverkan med Arbets- och miljömedicin Norr

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade före-skrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Fokus denna dag kommer att ligga på de viktigaste ändringarna som genomförts jämfört med de nu gällande föreskrifterna. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas. Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och utgår för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar genomförs för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).

Föreläsare

Igge Gustavsson, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
Kersti Lorén, ergonom
Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin

Efter Arbetsmiljöverkets information hålls en föreläsning av Charlotte Lewis, belastningsergonom vid Arbets- och miljömedicin i Umeå: ”Presentation från ett 3-årigt projekt om medicinska kontroller vid handintensivt arbete – hinder och framgångsfaktorer”.

Praktisk information

Tid: Måndag den 23 september 2019 kl. 13.00–16.30
Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå alternativt via livestream/länk.
Kostnad: Kostnadsfritt. Fika ingår.
Anmälan: Senast fredag den 13 september.

OBS! Begränsat antal platser i Bergasalen. Du som väljer att delta via livestream kommer att få ett e-postmeddelande med länk till sändningen innan informationsdagen.
Vid frågor om anmälan: Skicka ett e-postmeddelande till amm.utb@regionvasterbotten.se eller ring oss på tel 090-785 24 56.

Varmt välkommen!
Arbetsmiljöverket i samverkan med Arbets- och miljömedicin Norr