Samisk hälsokonferens

Välkommen till en samisk hälsokonferens den 9 oktober 2019. Konferensen vänder sig till politiker, chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och övriga intresserade av området samisk hälsa.


Kostnad: 200 kronor (exklusive moms). Lunch och fika ingår.

Livesändning från konferensen

Program

09.00–09.15 Välkomsthälsning
Elin Bergarp, huvudkoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten och Britt Sparrock, Sametinget.

09.15–09.45 Varför går samer ogärna till doktorn?
Laila Daerga – Med. Dr, länskoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten.

09.45–10.00 Kaffe

10.00–10.30 Med sjukgymnastens ögon på den renskötande patienten
Malin Blind, sjukgymnast.

10.30–11.30 Helse og omsorgstjenester til den samiske befolkningen – noen eksempler
Kristine Gaup Grønmo, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark.

11.45–13.00 Lunch, Hotell Toppen

13.00–13.30 Att vara ung same i Sverige – Hälsa och livsvillkor
Lotta Omma, leg. psykolog och med. Dr, länskoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Norrbotten.

13.30–14.00 Egna upplevelser av att vara samisk patient inom hälso- och sjukvården
Margret Fjällström.

14.00–15.00 Vad önskar samiska patienter att hälsopersonal har kunskaper om när det gäller helbrägdagörelse och andra samiska hälsostrategier
Anette Langås Larsen, førsteamanuensis fra Nord Universitet, Bodø.

15.00–15.15 Kaffe

15.15–15.30 Glesbygdsmedicinskt centrums arbete med samisk hälsa
Anette Edin Liljegren, Med Dr, Forskningssamordnare, Glesbygdsmedicinskt centrum.

15.30–15.45 Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi och information om SANKS-avtalen
Sofia Kling, Fil. Dr, utvecklingsstrateg, Region Jämtland Härjedalen.

15.45–16.15 Strategi för samisk hälsa
Kia Flykt, länskoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Jämtland Härjedalen och Ann-Jeanett Ståhl, länskoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Dalarna.

16.15–16.30 Paneldiskussion (alla föreläsare) och avslutning av dagen

Arrangör

Kunskapsnätverket för samisk hälsa: Region Västerbotten, Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Sametinget.

Kontaktperson

laila.daerga@regionvasterbotten.se