Temadag om Migranthälsa 2019

Välkommen till Region Västerbottens årligt återkommande temadag om migranthälsa! Syftet med dagen är att öka kunskaperna om frågor som på olika sätt rör området migranthälsa.

Vaccination

Under årets temadag föreläser Martin Angelin, infektionsläkare Umeå Universitetssjukhus, om tropikmedicin, infektionssjukdomar och vaccinationer på förmiddagen. Under eftermiddagen ges möjlighet att lyssna på Minna Forsell, legitimerad psykolog och asylpsykolog, kring ämnet att arbeta med tolk.

Se fullständigt program

Målgrupp för temadagen är personalgrupper som möter asylsökande och migranter i sitt arbete, både inom Region Västerbotten och inom tex kommun och ideell sektor.

Temadagen anordnas i Umeå i Regionsalen (före detta Landstingssalen), i Regionens hus (före detta Landstingshuset), Köksvägen 11. Det går bra att ta del av dagen via webbsändning, meddela isåfall detta i er anmälan. Det är också möjligt att delta förmiddag, eftermiddag eller hela dagen, ange vilket i anmälan.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Kom ihåg att meddela eventuell specialkost eller behov rörande tillgänglighet i lokalen så att vi kan göra aktiviteten så bra som möjligt för alla.

Kontaktperson

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare
maria.stefansson@regionvasterbotten.se