NYHETER 2023-06-21

Kvinnor i Västerbotten är fortsatt nöjda med förlossningsvården

Det senaste resultatet från Sveriges kommuner och regioners graviditetsenkät visar att nio av tio kvinnor är trygga med förlossningsvården i Västerbotten. Men det finns även en del förbättringsområden inom vården efter förlossningen.

Gravid kvinna ler och håller en hand på magen.

Ungefär nio av tio kvinnor trygga med förlossningsvården i Västerbotten. Lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar 2022 års graviditetsenkät, som nära 1 500 kvinnor i Västerbotten svarat på.

– Det är glädjande att de flesta av Västerbottens gravida och nyförlösta känner sig trygga med sin mödrahälsovård och förlossningsvård, säger Erika Timby, mödrahälsovårdsöverläkare i Region Västerbotten.

– Varje enhet och klinik tar hand om resultaten från enkäten och granskar de fritextsvar som kommer in. Alla svar är värdefulla och ett viktigt underlag för att utveckla vården, säger Hanna Nyström, samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Jämfört med resultaten från 2021 så upplever kvinnorna att barnmorskorna på mödrahälsovården gör deras partner mer delaktig än tidigare.

Eftervården behöver utvecklas

Det finns även en del förbättringsområden. Till exempel anser enbart sex av tio kvinnor att de har fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Var tredje kvinna som upplevt fysiska besvär och var femte kvinna som upplevt psykiska besvär efter förlossning vet inte var de ska vända sig för att söka vård. När det gäller amningsbesvär är det två av tio kvinnor som upplever att de inte fått det stöd som de velat ha.

– Eftervården är ett av våra viktigaste utvecklingsområden. Under hösten 2023 inför vi en tidig eftervårdskontakt via telefon där en barnmorska hör av sig till kvinnan två till tre veckor efter förlossningen. Syftet är att fånga upp de som behöver fysiskt eller psykiskt stöd tidigt, förklarar Hanna Nyström.

Som det är idag träffar barnavårdscentralen familjen regelbundet redan från första veckan efter förlossningen för hälsokontroller och samtal om det nyfödda barnet och föräldraskapet. Telefonsamtalet från barnmorskan fokuserar mer på kvinnan och hennes behov efter förlossningen.

Ta del av hela rapporten från SKR om Graviditetsenkäten

Om Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga in upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård för kvinnor och deras familjer som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten.

Tillbaka till nyhetslistan