NYHETER 2023-06-21

Lyckat ledningsseminarium i Lycksele

I början av juni samlades ledare från olika delar av verksamheter inom hälsa, vård, omsorg och stöd, i Lycksele för en dag med fokus på samverkan och samskapande. Deltagarna fick ta del av en spännande mix av föreläsningar och inspirerande exempel från Västerbotten, följt av diskussioner och reflektioner.

Från vänster i bild: Mia Grönlund Forsgren, Helena Jönsson och Moa Brydsten. Foto: Katarina Lindahl

Ett viktigt tema var att lyfta betydelsen av ett modigt ledarskap, ett ledarskap som bygger förutsättningar för utveckling och omställning. Med västerbottningarnas behov, upplevelser och kunskap som utgångspunkt.

– Vi behöver samverka mer för barn och ungas bästa och då behöver vi mötesplatser. Vi behöver se till behoven och göra gemensamma insatser, och ställa frågan hur vi med gemensamma krafter kan hjälpa, säger Moa Brydsten, ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå kommun.

Tillit genom hela organisationen

En av föreläsarna var Louise Bringselius, författare, debattör och forskare inom organisation och ledning, som berättade mer om sitt nyckelområde, tillitsbaserad styrning. Hur fungerar tillit och psykologisk trygghet, och hur uppnår man det genom hela organisationen, var hennes frågeställning.

Ett annat inslag var Mia Grönlund Forsgren, som till vardags arbetar som fysioterapeut på BUP i Skellefteå och som dessutom är certifierad terapihundsförare. Hon berättade om sin yrkesresa där en viktig del är att kunna använda bredden i sin kompetens och utvecklas i sitt yrke.

Moderator var komikern och teaterproducenten Monica Lindgren, som också delade erfarenheter från sitt liv och egen sjukdomshistoria.

–  Det var fantastiskt gripande att få ta del av Monica Lindgrens berättelse om missbruk och psykisk ohälsa. Det är viktigt med tidiga insatser och vi chefer behöver agera skyndsamt, säger Helena Jönsson, verksamhetschef för primärvårdens länsuppdrag i Region Västerbotten.

Tillbaka till nyhetslistan