NYHETER 2022-10-06

Marcel stöttar tandläkare på väg mot svensk legitimation

Marcel Mukdads väg mot en svensk tandläkarlegitimation var ensam och snårig. Nu är han mentor och hjälper andra som är i samma sits som han själv en gång var.

Marcel Mukdad. Foto: Linn Johansson

Sjätte våningen på Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Solen lyser in på folktandvårdens simuleringsklinik, ett rum där behandlingsstolarna står på rad och blivande tandläkare har en möjlighet att öva.

I dag är det en liten grupp som är på plats. De är redan utbildade, men jobbar för att även få en svensk tandläkarlegitimation. Bland andra är Aya El Hajj, Amrita Kumari och deras mentor Marcel Mukdad där för att öva inför ett praktiskt prov. Att klara det praktiska provet är ett av kraven för att
få en svensk legitimation.


Marcel Mukdad och Aya El Hajj.

Marcel kommer från Syrien och arbetade tidigare som tandläkare där. I dag jobbar han som tandläkare på folktandvården i Umeå. Han berättar om sin egen resa:

– När jag kom till Sverige och Umeå hade jag stora förhoppningar om att få hjälp att börja jobba som tandläkare, med tanke på att det finns en väletablerad tandhögskola i stan. Men jag var ensam på den fronten. Jag fick ingen vägledning eller strukturerat stöd från institutionerna efter jag var klar med en språkkurs.

Var den skillnad du önskar

För att jobba som tandläkare i Sverige måste man ha svensk legitimation eller ett särskilt förordnande. För den som är utbildad utanför EU finns det olika sätt att få legitimation. En väg är att genomgå teoretiska och praktiska prov samt praktisk tjänstgöring, för att efter det ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Ett annat sätt är att gå en kompletterande utbildning på ett svenskt universitet eller högskola.

Marcel flyttade till Stockholm och gick en kompletterande utbildning. Efter det flyttade han tillbaka till Umeå och blev anställd som tandläkare.

– När jag började jobba i Västerbotten och såg det skriande behovet av tandläkare som fanns undrade jag hur man skulle kunna få regionen att satsa på resurserna som redan finns här. Då tänkte jag på en sak jag läst en gång i tiden – var den skillnad som du önskar.


"Det betyder jättemycket för deltagarna"

Mona Burman är HR-konsult på Region Västerbotten. Hon har sedan juni 2017 arbetat med ett integrationsprojekt inom regionen för sjuksköterskor och läkare. När Mona och Marcel fick nys om varandra var det klappat och klart. Mentorgruppen för tandläkare har varit i gång sedan 2020.

– Jag är så tacksam att Marcel är så engagerad och finns tillgänglig som stöd. Det betyder jättemycket för deltagarna, säger Mona.


Aya El Hajj.


Amrita Kumari.

Aya och Amrita står vid varsin behandlingsstol. De tycker båda att stödet från gruppen har varit betydelsefullt.

– Det är jättebra, ett mentalt stöd. Man känner sig inte ensam, säger Aya.

Hon kommer från Libanon, studiekompisen Amrita är från Pakistan. Amrita berättar att nästan alla i gruppen har klarat teoriprovet. Nu återstår det praktiska provet.

– Det är bra att ha en plats att öva på, man blir mer säker då. Vi har också en grupp på Whatsapp där vi kan fråga varandra om saker, diskutera och ge varandra stöd, säger Amrita.


Gruppen stöttar varandra på vägen mot svensk tandläkarlegitimation.

Ett första steg

Marcel är tacksam över att folktandvården varit så positiva och tagit emot initiativet med öppna armar. Han ser mentorprogrammet som ett första steg, men hoppas på en vidareutveckling av utbildningsmöjligheterna i länet. De teoretiska och praktiska proven är svåra, och han ser en risk i att tandläkare som lämnar länet för att utbilda sig på annan ort inte återvänder.

– Det är en stor förlust för norra delen av Sverige att tappa sådana resurser.

Aya och Amrita har båda däremot siktet inställt på att jobba i länet.

– Vinsten för regionen och patienterna är att de här resurserna bidrar till att det blir mindre brist på tandläkare, avslutar Marcel.

Text: Lotta Norlander
Foto: Linn Johansson

Tillbaka till nyhetslistan