Nyheter

24 sep 2018

Vård-på-distans projekt avslutas

Det svensk-finska 3-åriga projektet NTC avslutades 31/8. MT-FoU har framförallt arbetat med projektledning och samordning i projektet, som nu planeras att förvaltas vidare av de i projektet ingående parterna (VLL/eHälsa, UMU, UVA och EPTEK).