Åsa Holmner

FoU - Åsa Holmner

Jag har arbetat på MT-FoU sedan augusti 2008. Jag arbetar i huvudsak med utveckling av projektidéer som syftar till att mäta biologiska markörer med icke- eller minimalt invasiva metoder.  De viktigaste tillämpningsområden av intresse för oss är medicinsk diagnostik, hemsjukvård och e-hälsa. En av mina huvuduppgifter är att förbereda projektansökningar främst till de stora Europaprogrammen med fokus på kroniska sjukdomar, tex. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 
Jag har en grundexamen i fysik (med specialisering mot biomaterialsvetenskap och biosensorer) från Linköpings tekniska högskola och en doktorsexamen från Chalmers inom området Biovetenskap (2005). På senare år har jag arbetat för en ökad förståelse av infektionsförloppet hos patogener som Helicobacter pylori och Vibrio cholerae genom att med biofysikaliska analysmetoder studera hur toxiner och adhesiner interagerar med magslemhinnans receptorer.

Kontakt
E-post   : asa.holmner@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet