Rörelseanalys

Objektiv rörelseanalys

I det här projektet använder vi rörelseanalys för att studera rörelsemönster och dess kopplingar till dysfunktion i det muskuloskeletala systemet. 

Läs mer om projektet här:

Rörelseanalys

 

Kontaktperson: Helena Grip