Madelene Holmgren

Madelene Holmgren

Jag är doktorand och är intresserad av biofluidmekanik i hjärnan. Jag arbetar med att utveckla analysmetoder för blodflödesmätningar och biofluidmekanik i hjärnans artärer, men hjälp av magnetresonanstomografi (MR) och beräkningsmetoder (CFD). Tillämpningen för mitt arbete är främst inom stroke, hjärnans åldrande och neurologiska sjukdomar, men är användbart för alla områden där blodflöde i hjärnan är intressant.  

Jag har en examen i Teknisk fysik från Umeå universitet och har arbetat som på MT-FoU sedan min examen 2016.   

Examina   
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2016, Umeå universitet.     

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
MR för analys av hjärnans blodflöde, i forskningsgruppen Umeå Hydrocephalus research group.

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslistapå Umeå universitets hemsida.  

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 62 
E-post: madelene.holmgren@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet