Robin Rohlén

Robin Rohléns sida

Jag jobbar som doktorand i Christer Grönlunds forskargrupp och min forskning handlar om att utveckla nya metoder för att använda ultraljud till att analysera motorenheter i muskelvävnad. Fokus ligger på signal- och bildanalys för spatiotemporalt data där vi har tillgång till skräddarsydd avbildning i programmerbara ultraljudssystem (Vantage 256, Versonics, samt SonixTouch med DAQ unitUltrasonix). 

Examina   
MSc, Matematisk statistik, 2016 (Umeå universitet). 
MSc, Finans, 2018 (Göteborgs universitet). 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Utveckling av ultraljudsbaserad diagnostik av muskelsjukdomar. 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 073-038 19 72 
E-post: robin.rohlen@regionvasterbotten.se eller robin.rohlen@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet