Läkemedel och lustgas

Regionens utsläpp av lustgas är 33 procent mindre än 2005.

Regionen vill minska utsläpp och kassation av läkemedel samt minska utsläpp av lustgas.

Det finns två mätbara mål för området.

Läkemedel och miljö

Mål 7: Utsläpp och kassation av läkemedel har minskat enligt handlingsplan år 2019

Resultat 2017

En handlingsplan för att minska utsläpp och kassation av läkemedel har tagits fram under 2016. Handlingsplanen fokuserar på att minska förskrivningen av utvalda läkemedel med känd miljöpåverkan.

Lustgas

Mål 8: Utsläpp av lustgas har minskat med 60 procent år 2019.

Resultat 2017

Regionens lustgasutsläpp minskar med 33 procent jämfört med 2005 års nivå. Naturvårdsverket har under 2016 tilldelat regionen bidrag för att minska klimatpåverkan från lustgasanvädningen. Utrustning för att rena lustgasutsläpp har installerats under 2017 och börjar användas vid BB-avdelningen på Norrlands Universitetssjukhus under våren 2018.