Barbro Kriström – sjuksköterska

Barbro Kriström är sjuksköterska på ungdomshälsan i Umeå.

I en god cirkel

Kalle är 20 år och det mesta i hans liv känns jobbigt. Han är arbetslös och har knappt några pengar att röra sig med och är tvungen att bo kvar hemma. Det finns inte mycket som han kan göra så han sitter mest vid datorn. Hans föräldrar blir både oroliga och trötta på hans beteende och tjatar. Kalle skäms. Han drar sig undan ännu mera och mår ännu sämre.

När Kalle kommer till mig vet jag att det viktigaste är att se hela hans situation. Jag bekräftar att jag förstår att han känner sig nedstämd och att han vill dra sig undan i den situation som han befinner sig i. Jag strävar efter att normalisera det han känner utan att bagatellisera.

Han behöver sysselsättning, lite pengar och att föräldrarna oroar sig lite mindre och slutar tjata. Jag samverkar med bland andra Försäkringskassan, skolan, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Min roll blir att träna Kalle på att våga pröva den arbetschans han får och att prata med familjen för att öka förståelsen för hur han har det. När han får möjlighet att klara ett jobb känner han sig mer kompetent, mår bättre och får bättre självkänsla. Ett framsteg leder till ett annat och idag har Kalle, fast jobb, egen lägenhet och trivs med livet.

Mitt jobb blev lättare när jag såg verkligheten, accepterade den och la mitt engagemang på det jag kan förändra. Jag släpper mer och mer av värderingar som bra eller dåligt, fel eller rätt, borden och måsten.

Det är fortfarande lika roligt

Att i stort sett hela mitt 25-åriga yrkesliv få arbeta med ungdomar och deras familjer och fortfarande tycka det är lika roligt är en gåva. Här på ungdomshälsan får jag ofta komma in i ett tidigt skede och ser att relativt små insatser kan göra stor skillnad för ungdomarna.  Det känns väldigt meningsfullt.

Att jag dessutom får möjlighet att tillsammans med andra duktiga medarbetare vara med och forma en ny organisation utifrån ett till viss del nytt uppdrag är stimulerande.