NYHETER 2022-07-19

Munskydd vid patientnära arbete återinförs

Från och med onsdag den 20 juli återinför Region Västerbotten munskydd för vårdpersonal vid patientnära arbete. Bakgrunden är den ökade smittspridningen av covid-19. Rekommendationen gäller tills vidare.

– Med anledning av den pågående smittspridningen återinför vi nu munskydd för vårdpersonal vid patientnära arbete. Det är en svår balansgång om när det är rätt tidpunkt att införa fler smittförebyggande åtgärder. I samråd med vårdhygien bedömer vi att det är läge nu, säger Ulrica Bergström, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

De senaste veckorna har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat och smittspridningen väntas fortsätta. Provtagningen sker huvudsakligen bland medarbetare och patienter inom vård och omsorg. Bland de provtagna är det främst vårdpersonal som konstaterats smittade.

Rekommendationen börjar gälla imorgon onsdag den 20 juli och gäller tills vidare.

Besöksregler i vården

För besökare i vården gäller fortsatt att man ska vara fri från symtom som kan tyda på covid-19, undvika trängsel och ha god handhygien.

Vissa vårdavdelningar kan ha särskilda regler vid besök. Besökare kan kontakta den aktuella avdelningen om de har frågor.

Mer information om besöksregler finns på 1177.se/vasterbotten/besoksregler-vasterbotten

Tillbaka till nyhetslistan