Regionens värdegrunder

Regionens värdegrund för hälso- och sjukvården, som i kortversion lyder ”Ständigt bättre – Patienten alltid först!”, är ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet.

Illustrerad bild av regionens värdegrundskompass

Värdegrunden har tagits fram för att hjälpa alla medarbetare, på alla nivåer och i alla verksamheter, att fatta beslut, prioritera och fokusera på huvuduppgiften. Den uttrycker också ledningens förväntningar på verksamhetens innehåll och resultat. Men vad det konkret innebär för alla regionens arbetsplatser får medarbetare och chefer diskutera och tillsammans komma fram till. Under Mer information nedan finns exempel på hur våra medarbetare omsätter värdegrunden i praktiken.

Värdegrundens tre perspektiv

Värdegrunden består av tre perspektiv: patientens, medarbetarens och organisationens.

Ur patientens perspektiv är det viktigt att få vård i rätt tid och av hög kvalitet, att känna sig trygg och respekterad och att vara välinformerad och delaktig och kunna göra egna val.

Som medarbetare respekterar vi varandra och ser våra olika roller, vi är rädda om andras tid och gör rätt från mig till dig samt är medvetna om att vi är varandras arbetsmiljö och skapar tillsammans en attraktiv arbetsplats.

Ur ett organisationsperspektiv utvecklar vi metoder och arbetssätt för att öka kvaliteten och patientsäkerheten och bli effektivare. Vi skapar och delar ny kunskap i samverkan och är alla delaktiga i utvecklingsarbetet.

Värdegrund för regional utveckling

Värdegrunden för regional utveckling är en ledstjärna i utvecklingsarbetet och beskriver:

  • Vilka vi är till för, människorna i vår region ­– de som bor och verkar här.
  • Vad vi betyder för dem – vi bidrar till att skapa mervärde i deras vardag genom att vi bidrar till att regionens möjligheter tas tillvara.
  • Att vi har ett samhällsuppdrag och är ansvariga inför ägare och skattebetalare.
  • Vad som driver oss – vi tror på vår del av världen och vi agerar i regionen, i landet och på den internationella arenan.

Värdegrunden definierar personligheten utifrån det uppdrag som organisationen har och de utmaningar som är identifierade och prioriterade i värdegrundsarbetet:

Alla ska utifrån bästa förmåga bidra till att vi är kunniga, tydliga och vet vad vi vill, lyhörda, lätta att samarbeta med och inspirerande. Vi ger energi och den gemensamma positionen är att vi tar ansvar för utvecklingen.