Bioekonomi – Regioner i samverkan

Projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling” startade sommaren 2017, och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

I nätverket ingår idag 12 av Sveriges regioner med målet att skapa regional samverkan inom området bioekonomi, vilket i sin tur ska resultera i fler bioekonomiska investeringar i Sveriges regioner. På sikt kommer det att generera i större möjligheter för Sverige att nå uppställda klimat- och förnybarhetsmål.

Genom att samarbeta mellan regioner kan effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk politik ökas avsevärt. Därför har Region Västerbotten tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet att bilda ett bioekonomiskt nätverk under projektnamnet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling”. Förkortat kallas projektet och nätverket ”Bioekonomi – regioner i samverkan”.

 

Tillväxtverket

Lena Friborg Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22
Olivia Collin Kommunikatör
E-post
olivia.collin@regionvasterbotten.se
Mobil
073-514 50 66

Nyheter från Bioekonomi – Regioner i samverkan