Bioekonomi – Regioner i samverkan

Bioekonomi – Regioner i samverkan är ett bioekonomiskt nätverk för Sveriges regioner. Nätverket finns till för att utveckla och underlätta regionernas arbete med bioekonomi, men också för att påverka politiken både nationellt och på EU-nivå. Projektet startade 2017 och pågår fram till 2020.

Bioekonomiskt nätverk

Region Västerbotten tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet att bilda ett bioekonomiskt nätverk under projektnamnet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling”. Förkortat kallas projektet och nätverket ”Bioekonomi – regioner i samverkan”.

I nätverket ingår idag 12 av Sveriges regioner med målet att skapa regional samverkan inom området bioekonomi, vilket i sin tur ska resultera i fler bioekonomiska investeringar i Sveriges regioner. På sikt kommer det att generera i större möjligheter för Sverige att nå uppställda klimat- och förnybarhetsmål.

Effektivare med samarbete

Beslut som främjar en bioekonomisk utveckling kräver kunskap om de olika regionernas förutsättningar. Den kunskapen finns, men måste föras ut i både Sverige och EU. Många av Sveriges regioner arbetar redan med att bevaka den bioekonomiska politiken och stimulera utvecklingen i den egna regionen.

Vi kan öka effektiviteten väsentligt genom samarbete. Aktuella frågor i EU som t.e.x. berör kommande regler om hur och till vad skogen och andra bioresurser får användas är något vi måste uppmärksamma bättre. Denna samverkan är också viktig i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Målen är att

  • engagera alla svenska regioner som vill uppnå energi- och klimatpolitiska mål genom att använda bioekonomi som ett självklart medel.
  • stärka regionernas och allmänhetens kunskap om boiekonomi för att stötta regionalt utvecklingsarbete och därmed stärka de näringar som berörs.
  • genom samverkan höras och delta i de politiska processer som pågår både i Sverige och EU.
  • ge svenska företag inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar för fortsatt lönsamhet, ökad innovationstakt och ökade investeringar.

 

Projektet startade sommaren 2017 och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

 

För mer information

Lena Friborg, strateg miljö och energi Region Västerbotten

070-316 37 22 lena.friborg@regionvasterbotten.se 

 

Magnus Matisons, projektledare BioFuel Region

070-352 44 94 magnus.matisons@biofuelregion.se  

 

Tillväxtverket

Nyheter från Bioekonomi – Regioner i samverkan Prenumera på nyheter