Aktiviteter

Nedan hittar du information om våra kommande och tidigare genomförda aktiviteter.

 

22 oktober 2019, nätverksmöte Bioekonomi – regioner i samverkan, Göteborg

I anslutning till Bioekonomiriksdagen träffas hela nätverket för att utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer i det regionala bioekonomiarbetet.

För mer information, kontakta Magnus Matisons magnus.matisons@biofuelregion.se 

23-24 oktober 2019, Bioekonomiriksdagen, Göteborg

Ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både företag och akademi och det offentliga för att driva den bioekonomiska utvecklingen framåt.

Läs mer

Genomförda aktiviteter

2019-01-30 Först i världen med regional statistik för bioekonomi

2018-11-28 Regionernas arbete med bioekonomi lyfts som gott exempel i Bryssel

2018-08-16 Almedalsdebatt: Fossilfrihet – med eller utan palmolja?

2017-11-23 Positiv feedback i Bryssel

2017-11-15 Bioekonomiskt nätverk påverkar i Bryssel

2017-09-14 11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige