Aktiviteter

Nedan hittar du information om våra kommande och tidigare genomförda aktiviteter.

Kommande aktiviteter

9-10 april, nätverksmöte i Stockholm

Hela nätverket träffas för att utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer i det regionala bioekonomiarbetet. Vi formulerar också en gemensam beskrivning av hur regionerna arbetar med bioekonomi och vad regionerna behöver för politiskt stöd för att komma vidare. Dag 2 bjuder vi in företrädare för delegationen för cirkulär ekonomi.

För mer information, kontakta Magnus Matisons magnus.matisons@biofuelregion.se 

Genomförda aktiviteter

2019-01-30 Först i världen med regional statistik för bioekonomi

2018-11-28 Regionernas arbete med bioekonomi lyfts som gott exempel i Bryssel

2018-08-16 Almedalsdebatt: Fossilfrihet – med eller utan palmolja?

2017-11-23 Positiv feedback i Bryssel

2017-11-15 Bioekonomiskt nätverk påverkar i Bryssel

2017-09-14 11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige