Medlemsregioner

BioFuel Region, lead partner
Magnus Matisons, projektledare 
magnus.matisons@biofuelregion.se

Region Dalarna
Kjell Grundström, affärsutvecklare
kjell.grundstrom@iucdalarna.se

Region Halland
Sofia Frising, processledare ekologisk hållbarhet
sofia.frising@regionhalland.se

Region Jämtland Härjedalen
Gunnar Fackel, miljöstrateg
gunnar.fackel@regionjh.se

Region Kalmar län
Antje Schreyer, handläggare bioekonomi och EU-frågor
antje.schreyer@regionkalmar.se

Region Norrbotten
Jonas S Larsson, näringslivsstrateg
jonas.s.larsson@norrbotten.se

Region Skåne
Håkan Samuelsson, strateg 
hakan.samuelsson@skane.se

Region Värmland
Dag Hallén, strateg energi och klimat 
dag.hallen@regionvarmland.se 

Region Västerbotten, lead partner
Lena Friborg, miljö- och energistrateg
lena.friborg@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland
Malin Wedin, samordnare Näringsliv och Innovation 
malin.vedin@rvn.se

Västra Götalandsregionen
Tomas Österlund, Miljösekretariatet 
tomas.osterlund@vgregion.se

Region Örebro län
Therese Hjelseth, områdeschef energi- och klimat
therese.hjelseth@regionorebrolan.se

Region Östergötland
Peter Karlsson, strateg innovation 
peter.karlsson@regionostergotland.se