Regional statistik

Tillsammans med andra regioner i Sverige ingår Region Västerbotten i nätverket Bioekonomi – Regioner i samverkan. Tillsammans med SCB har nätverket tagit fram ett material som syftar till att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen. Materialet behandlar statistik för utvecklingen bioekonomi i hela landet, från 2008 till 2016.

– Det här visar på de stora fördelarna att arbeta i nätverk; arbetet blir effektivare och mer synkroniserat. Vår förhoppning nu är att regionernas arbete med bioekonomi får en knuff framåt och att andra regioner inom EU inspireras och tar efter, säger Lena Friborg, strateg, miljö och klimat, Region Västerbotten.

Statistiken som Västerbotten varit med och tagit fram fungerar som ett reellt verktyg för att alla regioner på allvar ska kunna arbeta med omställningen till en biobaserad ekonomi och följa utvecklingen av ekonomi, sysselsättning och klimatpåverkan över tid.

– Arbetet går helt i linje med mitt arbete i den bioekonomiska panelen, som de kommande två åren har i uppdrag från EU-kommissionen att stötta arbetet med bioekonomiska regionala strategier. Därför är vi extra glada över att kunna leverera detta så tidigt i processen, säger Magnus Matisons, projektledare BioFuel Region.

Siffror i rapporten visar på att bioekonomin har särskilt stor betydelse i de skogsrika länen med stor andel glesbygd. I Västerbotten är 8,7 % sysselsatta inom bioekonomiska näringar. I Norrbotten 9,0 % och Jämtland Härjedalen 10,2 %. I Stockholms län når siffran upp till 3,4 %. Statistiken visar också att när bioekonomin växer minskar utsläppen av koldioxid.

Statistiken i interaktiv form

Ta del av rapporten här

Regional statistik i excel-format

Statistics in English