11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

2017-09-14 Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk. Initiativtagare är Region Västerbotten och BioFuel Region. Syftet med samverkan är att bioekonomisektorn i Sveriges regioner ska växa sig ännu starkare.

 

 

– Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel och Värmland tagit det här initiativet då just bioekonomi är en högt prioriterad fråga i Sveriges regioner. Vi vill jobba tillsammans för att skapa starkare kraft till påverkan. Vi är glada att så många regioner vill samarbete och tacksamma för förtroendet att leda processen. Säger Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten.

Den 13 september samlades aktörerna i projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling”. Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till projektet för att bättre stödja den bioekonomiska utvecklingen i Sveriges Regioner. Genom att stärka regional utveckling inom det här området bidrar regionerna också bättre till Sveriges klimatpolitiska mål.

– Det är ute i regionerna som den reella omställningen sker. Det är därför så viktigt att det här bioekonomiska nätverket installeras och vi i regeringskansliet får en jättebra ingång till regionerna och kommunerna med fokus på bioekonomi, säger Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, ansvarig för regeringens strategiska samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av våra biobaserade naturtillgångar till produkter, tjänster och energi. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror för att istället använda råvaror som reproduceras av naturen. Att öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi är en högt prioriterad fråga.

Projektet syftar till att stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi för att regionerna ska kunna bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar som berörs. Genom samverkan blir regionerna starkare och ges större möjlighet att påverka de politiska processer som pågår inom EU och i Sverige.

Målet är att ge företag verksamma inom bioekonomin bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Detta ska leda till att innovationstakten, investeringarna och lönsamheten inom bioekonomisektorn ökar i Sveriges regioner.

Projektet pågår fram till 2020 med en budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket.

Tillbaka till nyhetslistan