Aktiviteter

Nätverksmöte om regionernas arbete med bioekonomi, 9-10 april i Stockholm 
Hela nätverket träffas för att utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer i det regionala bioekonomiarbetet. Vi formulerar också en gemensam beskrivning av hur regionerna arbetar med bioekonomi och vad regionerna behöver för politiskt stöd för att komma vidare. Dag 2 bjuder vi in företrädare för delegationen för cirkulär ekonomi.