Om nätverket

Projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling” startade sommaren 2017, och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

Varför Bioekonomi?

Bioekonomisk tillväxt måste i hög grad bygga på de specifika regionala förutsättningarna. Genom ett hållbart nyttjande av bioresurser an EUs regioner hjälpa till att lösa de globala utmaningarna – som en växande befolkning, överutnyttjande av resurser, miljöförstöring och klimatförändringar. Därför måste vi bli ännu bättre på att lyfta fram svenska regioners förutsättningar för att bidra till bioekonomin.

Engagerade regioner

Samarbetet drivs på initiativ av regionerna själva. Målet är att engagera alla svenska regioner som vill uppnå energi- och klimatpolitiska mål genom att använda bioekonomi som ett självklart medel. Det kan också stärka regionernas utveckling.

Målet är att

  • stärka regionernas och allmänhetens kunskap om boiekonomi för att stötta regionalt utvecklingsarbete och därmed stärka de näringar som berörs.
  • genom samverkan höras och delta i de politiska processer som pågår både i Sverige och EU.
  • ge svenska företag inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar för fortsatt lönsamhet, ökad innovationstakt och ökade investeringar.

Effektivare med samarbete

Beslut som främjar en bioekonomisk utveckling kräver kunskap om de olika regionernas förutsättningar. Den kunskapen finns, men måste föras ut i både Sverige och EU. Många av Sveriges regioner arbetar redan med att bevaka den bioekonomiska politiken och stimulera utvecklingen i den egna regionen.

Vi kan öka effektiviteten väsentligt genom samarbete. Aktuella frågor i EU som t.e.x. berör kommande regler om hur och till vad skogen och andra bioresurser får användas är något vi måste uppmärksamma bättre. Denna samverkan är också viktig i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.