Protokoll Länsgrupp Barn och unga

Petter Lundberg Enhetschef Samhällsbyggnad
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Tobias Thomson Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
tobias.thomson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-636 29 31