Interkommunal ersättning för barn och unga upp till 16 år

Mörk siluett av ett barn som läser en bok
Foto: Aaron Burden från Unsplash

Utbildningsdelegationen gav den 1 oktober 2009 en arbetsgrupp uppdraget att ta fram ett förslag till gemensamma riktlinjer för interkommunal ersättning i länet för barn och unga upp till 16 år. Arbetsgruppen bestod av representanter från kommunernas skolförvaltningar och samordnades av Region Västerbotten

Riktlinjerna med tillhörande dokument har reviderats under hösten 2012 för att gälla från 2013 och finns här nedan.

Beslut om riktlinjerna fattas i kommunerna. Kommunernas beräkningar utifrån de gemensamma riktlinjerna sammanställs av Region Västerbotten, vilka sedan publiceras här på hemsidan.