VFU-avtal

I Västerbotten finns ett avtal mellan de kommunala huvudmännen och Lärarhögskolan vid Umeå Universitet kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), avtalet inkluderar även Örnsköldsviks kommun. VFU-avtalet reviderades 2016 av en arbetsgrupp med representanter från länets kommuner, Örnsköldsviks kommun samt Lärarhögskolan. Revideringen följer av det avtal som tidigare tecknats mellan parterna och har genomförts med god insyn.