Arkinera - Digital arkitektur

Arkitektur i digitala sammanhang handlar om att skapa ordning och reda i IT-miljön. Arkitekturen skapar ett sammanhang där strategier och mål och de IT-system och processer som ska realisera dessa strategier och mål harmonierar med varandra.

De strukturer som skapas i arkitekturarbetet underlättar återanvändning av det som redan finns färdigt i den egna kommunen men det blir också enklare att återanvände det som andra kommuner och/eller statliga aktörer tagit fram.

Detta gör det enklare och billigare att bygga och nya och befintliga digitala tjänster.  En annan positiv effekt är att det blir enklare att se den röda tråd som ska gå från strategier och mål via verksamhetens processer/rutiner/IT-system och den information som skapas och används av verksamheten ner till den tekniska infrastruktur som behövs. 

På så viss hittar man både onödiga dubbletter liksom luckor i form av processer, data, IT-system eller tekniska infrastruktur som saknas.

 

 

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631