NYHETER 2023-02-28

Efter utbildning i digital kompetens: "Vi blir en attraktivare arbetsgivare".

Ulrika Gidlund, enhetschef Lokalvård, drift och service i Örnsköldsviks kommun var en av deltagarna i utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare. En utbildning som genomfördes i regi av Region Västerbotten tillsammans med företaget DigJourney.

Kvinna framför mur
Ulrika Gidlund. Foto: privat

Vilka förkunskaper inom digitalisering hade du innan utbildningen?

– Jag deltog i utbildningen i det tidigare steget, som hette Digilo, tillsammans med mina medarbetare för att vi gemensamt skulle höja vår digitala kompetens. När den här chansen kom var jag sugen på att se hur man kunde se på samma sak ur chefsperspektiv.

På vilket sätt är digitalisering viktig just för er?

– Vi låg lite efter och behövde bygga upp kompetens för att kommunicera digitalt, till exempel att maila, lägga in kvalitetskontroller, göra inventeringar och bygga scheman digitalt. Vi har ett ganska stort geografiskt område också, vilket gör att vi inte har möjlighet att träffa våra medarbetare med samma intervall som om vi bodde väldigt nära. Då är det ju enkelt att kommunicera digitalt via till exempel Teams-möten.

Vad tar du som chef med dig från utbildningen?

– Vi har lärt oss mycket om hur man kommunicerar och använder de digitala verktygen på ett sätt som funkar både för användaren och den som sitter på andra sidan. Och att det kan vara en lång väg från en idé till att något är färdigt.

Har du gjort några förändringar efter utbildningen?

– Ja, flera stycken. Nu har alla en egen telefon och mail, och tillgång till en gruppdator där man kan kolla mail och vara med på Teams-möten, göra scheman och beställningar med mera. Det är en jättestor omställning för oss och många tycker att det är jättebra. Särskilt de yngre, det här är ju inget främmande för dem. Vi jobbar vidare med att få alla att känna sig trygga med de nya arbetssätten och pushar dem som tycker att det är svårt.

Vilken är den största vinsten med digitaliseringen hittills?

– Det är en väldigt positiv utveckling för alla, inte minst för oss chefer. Tidigare hade vi svårt att snabbt nå ut med information till många, men nu när mailen har ersatt pappersbreven är det mycket enklare.

Vad är nästa steg i er digitala utveckling?

– Vi har köpt in en språkapp till telefonerna som våra utlandsfödda medarbetare kan använda för att förbättra sina kunskaper i svenska. Appen är både en språkkurs och en översättare med fokus på just vårt yrke och de ord vi använder. Jag tror att det kommer att göra stor skillnad, vi blir en attraktivare arbetsgivare.

 

Om Digital kompetens för chefer och ledare

Utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare samlade ca 250 deltagare från Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Piteå kommuner samt Region Västerbotten. Målet var att höja den digitala kompetensen, stärka förmågan till digitalt förändringsarbete och att utveckla formerna för gemensamt arbetsplatslärande. Utbildningen finansierades av Europeiska socialfonden och genomfördes i regi av Region Västerbotten tillsammans med företaget DigJourney.

Läs mer om Digital kompetens för chefer och ledare: 
Digital-kompetens-for-chefer-och-ledare-en-larandeinsats-som-foder-utveckling

Läs mer om Digilo: 
Digilo-digital-kompetens 

 

Tillbaka till nyhetslistan