Regional digitaliseringsstrategi

Den 8 december 2022 fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om att fastställa förslaget till ny Regional digitaliseringsstrategi (RDS) för Västerbotten 2022-2030.

Den färdiga versionen av dokumentet kommer att publiceras på denna webbplats inom kort.

Stort tack till alla de som varit med och bidragit med kunskap och erfarenheter i framtagandet av strategin.

 

 

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll