NYHETER 2023-04-24

Vi behöver digitaliseringsmål på högre nivå

Utbildning: Digital kompetens för chefer och ledare Deltagare: Andreas Eriksson, verksamhetssamordnare på Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun.

Andreas Eriksson porträtt
Andreas Eriksson efterlyser centrala strategier för att lyfta och samordna digitaliseringen. Foto: Malin Bergvall

Utbildningen Digital kompetens för chefer och ledare inom Skellefteå, Örnsköldsvik och Piteå kommuner samt Region Västerbotten samlade ca 250 deltagare. Målet är att höja den digitala kompetensen, stärka förmågan till digitalt förändringsarbete och att utveckla formerna för gemensamt arbetsplatslärande.  Utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i regi av Region Västerbotten tillsammans med företaget DigJourney. 

Andreas Eriksson, verksamhetssamordnare på Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun, var en av deltagarna. Han berättar att utbildningen har gett många insikter, och det har varit en stor förmån att få vara med och inte minst att lära av varandra. 

– Man är sugen på att det ska bli något bra av det här, en riktning mot förändring, men för att nå dit behövs en riktning. Digitaliseringen drivs inte med tydlighet från kommunens sida, och då finns en risk att vi tar fram egna lösningar på varsitt håll, som kanske inte ens passar ihop, säger Andreas Eriksson.

– En insikt är att vi måste förändra hur vi ser på digitaliseringen, och gå in i en second order change. På den första nivån köper man in system och allt ser bra ut. Sedan kraschar entusiasmen över det nya, när man ser att ingenting förändrades. Vi måste ändra arbetssätt helt, kanske tänka helt nytt, och inte göra samma saker fast digitalt. Jag efterlyser någon som står där och pekar ut riktningen: "hit ska Piteå kommun". Om vi inte vet vart vi ska, hur ska vi då komma vidare? Vi behöver konkreta beslut på en högre nivå, säger Andreas Eriksson.

Leif Wikman är avdelningschef på enheten Styrning och ledning på Piteå kommun, och håller med Andreas om behovet av riktning. Han berättar att det finns en grundstrategi.

– Idag utgörs Piteå kommuns riktning av det som kallas Handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, och som utgör grundplattan för kommunens mer verksamhetsspecifika planer. Verksamheterna har därefter ett ansvar att själva översätta denna plan till sin verksamhet, säger Leif Wikman.

Leif Wikman menar också att det finns ett antal punkter som kommunen behöver jobba vidare med, bland annat att förbättra samordningen mellan behov från verksamheter och centrala utvecklingsarbeten, och att  det saknas en tillräcklig stabilitet i hur man förvaltar och tar ansvar för informationshantering, tillhörande processer och stödjande IT-system. Andreas Eriksson hoppas att Piteå kommuns ledning jobbar vidare och ser nyttan av att digitalisera mer där det är möjligt, för att ta vara på resurserna.

– Det finns massor av områden i kommunal verksamhet som kan och måste effektiviseras. Vi måste fortsätta digitalisera och både se vad vi ska göra digitalt, men också vad vi ska sluta göra. Det är svårt och läskigt att sluta göra det man alltid har gjort, men finns det digitala system som gör det vi gör, så kan vi människor ägna oss åt de mänskliga sakerna. I min värld, i skolan, skulle det betyda att lärarna fick mer tid i klassrummet. Vi människor kan göra det mänskliga, vi behövs alltid.

Hur kommer då Piteå kommun att göra för att ge digitaliseringen de bästa möjligheterna?

– Det finns ett behov av att se över handlingsplanen för att ytterligare spetsa till mål, strategi och taktik för att kunna möta upp sådana delar som Andreas med flera uttrycker samtidigt som vi redan har många förutsättningar på plats. Vi har engagemanget. Vi har kunskapen. Nu är det dags att åstadkomma resultat, säger Leif Wikman.

Text: Jessica Larsson Svanlund

Från centralt håll i Piteå kommun är det viktigt att framhålla att:

  • Digitalisering framför allt handlar om kraftigt förändrade arbetssätt och inte minst automatisering i kommunens olika verksamheter.
  • Digitalisering innebär införande av ny teknik samt inte minst behovet av att integrera befintliga tekniska lösningar med varandra.
  • Digitalisering behöver beakta en rad säkerhetsaspekter.
  • Kommunens organisation behöver förberedas för att tillräckligt väl kunna koordinera utveckling dvs förbättra samordningen mellan uttryckta behov från verksamheter och centrala expertfunktioners utvecklingsarbeten och stå för prioriteringar.
  • Det saknas idag en tillräcklig stabilitet i hur vi förvaltar och tar ansvar för de förvaltningsobjekt som berörs, dvs aktuell information som hanteras, tillhörande processer och aktuella stödjande IT-system.
  • Många verksamheter har egna resurser för sina specifika utvecklingsbehov. Centralt stöd finns att tillgå för rådgivning, metodik och stöd i olika former.

 

/Faktaruta: Leif Wikman

Tillbaka till nyhetslistan