Bredbandskartan

Hur ser tillgången till bredband ut i min kommun? Hur ser det ut i min by? Hur bra är Västerbotten på bredband jämfört med andra regioner? Här kan du se hur bredbandsutvecklingen går i Västerbotten och även i detalj där du bor.