Digilyft för industriföretag

Tillväxtverket har fått regeringsuppdrag att arbeta för att fler industriföretag och industrinära tjänsteföretag ska använda sig av digital teknik och genomför under 2016 pilotprojekt för att hitta metoder och arbetssätt. I uppdraget ligger även att dra slutsatser om möjligheten att skala upp satsningen framöver.

Digilyft Västerbotten kommer att erbjuda små och medelstora industrinära företag inom länet, kompetenshöjande insatser för att öka användningen av digital teknik. Främst inom affärsutveckling och affärssystem.