Strategier

Digitala agendan för Västerbotten antogs av förbundsfullmäktige den 27 november 2014 och signerades därefter av Region Västerbotten, Länstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting.

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88