Om oss

Vi arbetar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Lars Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-374 95 54
Eva-Marie Marklund Bredbandskoordinator
E-post
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-585 05 76