FoU Välfärd

FoU Välfärd utgör en central del i den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för länets kommuner och angränsande hälso- och sjukvård. Genom kompetens- och kunskapsutveckling, systematisk uppföljning och praktiknära forskning inom välfärdsområdet, i samverkan med teamatiska nätverk i länet och andra kunskapsmiljöer, verkar FoU Välfärd för en kunskapsbaserad praktik, till förmån för brukaren.

Annika Nordström Verksamhetschef Hälsa och Social Välfärd
E-post
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
072-5265732