Aktuellt

barn står på stranden och tittar ut över vattnet
Foto: Danielle MacInnes från Unsplash

Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017 – 2018

Ett nationellt utvecklingsprojekt ”Förbättrad dokumentation” via SKL (Sveriges kommuner och landsting) och på uppdrag av regeringen, kommer att pågå under ett år med start maj 2017. Projektet avslutas i april 2018 och målet är konkreta förslag på stöd och nationella kunskapsprodukter som förbättrar och effektiviserar dokumentationen i barn- och ungdomsärenden.
Västerbotten är ett av sex län/regioner som deltar med socialsekreterare från fem kommuner (Skellefteå, Sorsele, Umeå, Vilhelmina och Vindeln).
Vi kommer att arbeta med frågeställningar såsom relevant information, vad som bör dokumenteras samt hur barnets perspektiv kommer fram och hur dokumentationen ska bli mer tillgänglig för barn och föräldrar.

Intresserad av att utveckla barns delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården?

FoU Välfärd har arbetat med två forskningscirklar under 2016-2017 för socialsekreterare i Nordmaling och Umeå. En forskningscirkel pågår under 6-8 träffar och gruppen arbetar med en aktuell frågeställning som behöver utvecklas i verksamheten. Deltagarna i dessa forskningscirklar har arbetat med att utveckla barns delaktighet i den sociala barn och ungdomasvården. Deras arbete har sammanställts i två rapporter. Ladda gärna hem rapporterna via dessa länkar.

Ny överenskommelse om läkarundersökningar  

I och med att socialtjänsterna i länen allt mera övergår till att arbeta med den nya BBIC-strukturen, fanns ett behov av att se över samverkansformerna vid hälsoundersökningar för barn. FoU Välfärd påbörjade därför ett arbete med att uppdatera den befintliga länsgemensamma överenskommelsen om samverkansrutiner för att bedöma placerades barns hälsa och tandhälsa, på uppdrag av länsgrupp Barn och Unga. Överenskommelsen går att ta del av genom följande länk.