Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen – brukarmedverkan och delaktighet på gruppnivå

Delaktighetsmodellen (DMO) har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom funktionshinderområdet (LSS-verksamhet och socialpsykiatri) samt inom äldreomsorgen och är utvecklad av Kommunförbundet i Skåne. Den bärande idén är att stödja och öva brukarnas förmåga att uttrycka sig och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med. Arbetssättet ska underlätta en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som t.ex. mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS.

I Västerbotten finns fyra utbildade kursledare och sammanlagt ett 30-tal utbildade vägledare i Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vilhelmina kommuner.

En av cheferna som använder Delaktighetsmodellen i sina verksamheter berättar varför


Se filmen (10 min) som beskriver Delaktighetsmodellen